Arxiu del blog

BASES DEL REPTE DE LA DESCOBERTA

 • Els socis i les sòcies de l'entitat Calella Marxa compartim, no competim. És per això que aquest repte de la descoberta no tindrà cap finalitat competitiva i serà obert a tota persona, sòcia o no de l'entitat, sense necessitat d'estar federat i sense limitació d'edat.
 • Les rutes s'organitzaran lliurement, no essent responsabilitat de l'entitat qualsevol incidència que pugui sorgir durant el transcurs d'aquestes.
 • És recomanable assessorar-se prèviament de les dificultats que es poden trobar a la ruta escollida: tècniques, meteorològiques....
 • El repte de la descoberta començarà el dia 25 de febrer de 2022. Anualment es farà un reconeixement als participants que hagin assolit el repte.
 • La persona participant informarà a l'entitat de les ermites que visiti a través del correu repteermites@gmail.com, adjuntant una fotografia al correu, on hi figurin la persona i l'ermita visitada. Caldrà que l'assumpte del correu indiqui "Repte ermites Montnegre i Corredor" i que en el cos del missatge s'hi facin constar les dades següents:
  • Nom i cognoms de la persona participant.
  • Nom de l'ermita visitada.
  • Data de la visita.
 • En tot moment les persones participants podran conèixer el nombre d'ermites assolides, sol·licitant aquesta informació a través del correu de l'entitat.
 • Així mateix, les fotografies es podran penjar a les xarxes socials (facebook, instagram, twitter...) amb els hashtags #calellamarxa i #repteermites.
 • Assolit el repte de la descoberta, previ pagament de 10 euros, es farà lliurament d'un diploma i d'una samarreta, en la data que informi l'entitat organitzadora.
 • Les persones participants cedeixen a l'entitat Calella Marxa els drets d'imatge i els drets de publicació de les fotografies enviades.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

L'entitat Calella Marxa, caracteritzada pels seus valors de superació, companyonia, perseverança, confiança, respecte, humilitat i molts...